Profil
Forretninger
Rustvogn
Gratis rådgivning
Internet Links
Kontakt os
Bedemandens opgaver
Foredrag
e-mail me

Bedemandens opgaver

Det er bedemandens opgaver at sørge for at de pårørende føler sig i trygge hænder. Bedemanden forklarer alt omkring hvordan man i fælleskab kan tilrettelægge en bisættelse eller begravelse.

Det er blandt andet ved at sørge for følgende:

Udfyldning af dødsanmeldelse.

Sørge for at formularer og attester er korrekte, rustvognskørsel, ilægning og iklædning af afdøde.

Kontakte præst og kordegn for fastsættelse af højtidelighed.

Sørge for at få papirer verificeret.

Bestille og udlægge eventuelle blomster.

Hjælpe med dødsannoncer og takkeannoncer.

Ansøge om begravelseshjælp.

Bistå ved borgerlige bisættelser og begravelser, hvis der skal holdes tale og synges.

 Andre individuelle behov fx. samtale efter højtideligheden.